На какво трябва да се обърне внимание на хладилната кола преди зареждане?

- Jul 28, 2019-

1. Според температурните изисквания на превозваните стоки, автомобилът е предварително охладен предварително, докато достигне температурата на подходящо натоварване.


2. Ако влажността в кутията е голяма, тя може да бъде размразена ръчно или автоматично. Като цяло може да се управлява от регулатора на температурата.


3. Проверете дали вътрешното оборудване на изпарителния вентилатор и т.н. има защитно оборудване преди зареждане, в случай на случайни повреди при товарене и разтоварване.