Каква е ролята на стъклото

- Jul 30, 2019-

Функцията на зрителното стъкло е да наблюдава нивото на течността на хладилния агент и да открива наличието на влага в задния край на сухия филтър в системата.

1 Визуалното стъкло може да открие влагата в хладилния агент, която обикновено е инсталирана в задната част на филтъра за сушене.

2 Цветовият индикатор в стъклото показва съдържанието на влага.

Зеленият хладилен агент не съдържа водна пара, която може да бъде опасна.

Жълто - Съдържанието на водна пара в линията на течността в предния край на разширителния клапан е твърде високо.

Ако видите балон през огледалото, съществуват следните условия:

1 Спадът на налягането на сухия филтър е твърде висок и може да бъде причинен от блокиране.

2 Преохлаждането не е достатъчно.

3 Хладилният агент в цялата система е недостатъчен.