Каква е ролята на автомобилния превключвател за налягане на климатика

- Sep 18, 2019-

Превключвателят за налягане е повсеместен в автоматичното управление. Той е инсталиран в циркулационния контур на хладилния агент на автомобилния климатик, за да открие налягането на системата за охлаждащ цикъл. Когато налягането е ненормално, съответната защитна верига се активира, за да се предотврати повреда на системата. Общите превключватели за налягане включват главно превключвател за високо налягане, превключвател за ниско налягане, двоен превключвател за налягане и превключвател за троен натиск.


Когато климатикът се използва, когато радиаторът е блокиран, охлаждащият вентилатор не се включва или хладилният агент е прекомерен, налягането в системата ще бъде твърде високо. Ако не се контролира, прекомерното налягане ще повреди компонентите на системата.


Превключвателят за високо напрежение е инсталиран в тръбопровода за високо налягане и обикновено е инсталиран на сушилнята за съхранение на течност и е свързан последователно в веригата на електромагнитния съединител или кондензаторната вентилаторна верига на компресора. Когато налягането в системата е твърде високо, превключвателят за високо напрежение действа, прекъсва веригата на съединителя или включва включена високоскоростна блокова верига на вентилатора за охлаждане, за да предотврати непрекъснатото повишаване на налягането и за да се избегне повреда на системата.