Каква е причината хладилникът на хладилния камион да не работи, когато външната температура е висока?

- Aug 17, 2019-

Когато външната температура е висока, налягането на конденза в хладилника на хладилния камион е твърде високо и системата за управление спира, за да защити хладилника.

Причина: Разсейването на топлината не е добро. По принцип кондензаторът на хладилника е мръсен, в противен случай зоната на разсейване на топлината на кондензатора не е достатъчна.

Охладителният кондензатор може да се измие с вода, за да се възстанови доброто разсейване на топлината или да се замени подходящ кондензатор с охладител.