Вентилаторът на кондензатора на полузатворения хладилен агрегат трябва да се вдишва или издухва

- Aug 29, 2019-

Вентилаторът от страната на кондензатора се издухва извън блока, което се основава главно на обмислянето на пълноценното използване на зоната за топлообмен на кондензатора.

Вентилаторът за охлаждане на полухерметичния компресор всмуква въздух, тоест духа към тялото на компресора.