Концепцията за хладилни устройства

- Jan 02, 2019-

★ Хладилно оборудване (Система) и комбинация от студено и студено консумативно оборудване.

Хладилни устройства

★ За постигане на компресия на охлаждащия цикъл, кондензация, разширяване, изпаряване на четирите процеса на оборудване, аксесоари и тръбопроводи са свързани помежду си и съставени от едно цяло. (Механичен тип на сгъстяване, това определение е предубедено.)

★ Система, която осигурява студено съдържание или произвежда студени количества и се фокусира върху използването и потреблението на студени количества.