Хладилните камиони трябва да бъдат правилно опаковани

- Aug 08, 2019-

За непроветриви кутии за замразени стоки, за страничните стени на пресни стоки. Кутията трябва да е устойчива на налягане.

Тъй като не е позволено да замръзва замразеният товар от повърхността, вятърът духа по повърхността на замразения товар, което ще доведе до загуба на влага в товара, което води до спад в качеството на товара. Тази година в Китай "За продажбата на замразени замразени храни не е разрешено да се продава", трябва да има продажби на опаковки, е причината. Поради собствените си характеристики свежите продукти все още са в състояние на дишане по време на съхранение и транспортиране. Ако те не са добре проветрени, стоките ще се влошат. Следователно е необходимо да се гарантира, че такива стоки са добре проветрени и проветриви (с вентилационни слотове в отделението).