Общоприето чувство за хладилен камион

- Aug 20, 2020-

Компресорният колан и винтовете на конзолата трябва да се проверяват редовно. Първият път е да се провери след 3 дни на инсталация и използване, а вторият е да се провери след 7 дни на монтаж и използване, а третият е да се провери след монтаж и използване за 15 дни. Също така трябва да се проверява веднъж месечно, за да се избегне забавяне на нормалната употреба. Тъй като обтегач колан е уязвима част, Ние препоръчваме да се подготви набор от колата да се улесни навременна подмяна.