Мога ли да преценя теглото на винтовия хладилен агрегат въз основа на капацитета на охлаждане

- Aug 15, 2019-

Просто кажете "не".

Говорите ли за теглото на единица или за теглото на главата на компресора?

Ако е теглото на единицата, два метода: 1. Погледнете теглото на етикета или се консултирайте с производителя според модела. 2. Претеглете себе си. Тъй като конфигурацията на един и същ охлаждащ капацитет е различна, използвайки различни аксесоари за марка повече или по-малко конфигурация, това са фактори, които влияят върху теглото на цялото устройство.

Ако теглото е на единична винтова компресорна глава, тя може да бъде открита в зависимост от количеството охлаждане. Според капацитета на охлаждане можете да проверите образците на продуктите на тази марка. Има много съответни параметри на продукта, включително теглото на органичната глава (kg).